Hinnakiri: Raamatupidamine

 
  EUR
Liitumistasu 0
Raamatupidamisalane konsultatsioon püsikliendile 0/h
Raamatupidamisalane konsultatsioon mittepüsikliendile 70/h
Bilansi- ja kasumiaruanne ettevõtte siseseks kasutamiseks 0
Kanderea hind  1-250 kannet ( vt. kande selgitust ) 0,80
251- 500 kannet 0,60
501-750 kannet 0,50
751 - 1000 kannet 0,40
Omahinna arvutamine   
30
Igakuine bilansi ja kasumiaruanne firmasiseseks kasutamiseks 0
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine al.40
Statistiliste aruannete koostamine 
12
Aastaaruande koostamine  (50%-ne soodustus väikeettevõtetele!)
al. 130
Aastaaruanne mikroettevõtetele (ettevõttel pole laene, registreeritud töötajaid) 33
Põhivara arvestuse kanded 1
Müügiarvete koostamine 7
Igakuiste deklaratsioonide koostamine ja esitamine MTA -le 5
Töötasu ja töötasumaksude arvestus kuupalgalistel 5
Puhkusetasu ja lõpparve 
7
Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale 6
Haigustasude arvestus 7
Välislähetuste (komandeeringute) arvestus 7
Suhtlemine Maksuametiga kontrollimise või revideerimise ajal 30(h)
Kiirtöö (vahebilanss, kasumiaruanne või muud aruanded) 30
Eelmiste perioodide raamatupidamise korrastamine kannete alusel
Keeruliste raamatupidamis- ja maksuprobleemide lahendamine kokkuleppel
Dokumentide postitamine (ka saldokinnitused) 2
Raamatupidaja viibimine firmas/esindamine 32(h)
Pangaülekannete tegemine kliendi arveldusarvelt (kuni 10 ülek. 5€, pärast 10.ndat 3€) 3/5
Käibemaksukohustuslase avalduse esitamine Maksu ja Tolliametile 29
Töötajatega seotud registreeringute tegemine Maksu- ja Tolliametis  19
Tõend A1 (E101) Taotluste vormistamine 10
VORM TSD 5
Maksuametile ajatamise dokumendid 20 (1 dok.)
Osaühingu asutamine rik.ee-s 50
Finantsnõustamine  90/h
 *Hindadele lisandub käibemaks 20%  

 

Igal algdokumendil (arved, tśekid ,lepingud) on vähemalt 2 kannet, kulu kanne ja võla kanne. Kulu kanne läheb kulu kontole ja võla kanne vähendab kassa või pangakonto jääki. Kulu konto kajastub kasumi- kahjumi aruandes. Võlakonto kajastub bilansiaruandes (bilansiaruandes on ettevõtte varad ja kohustused kasumiaruandes kulud ja tulud).

Käibemaksukohustuslastel  ettevõtjatel lisandub igale tehingule lisaks 2 kannet (ostjate ettemaksed ehk müügiarve või hankijate arve ja teine kanne KM tasumis kanne). Seega iga tehing (näit. müügiarve) tähendab käibemaksukohustuslasele vähemalt 4 kannet, teatud erijuhtudel isegi rohkem.

 

 raamatupidamise hinnakiri

 

 

 

 

raamatupidamisbüroo TrikatoraamatupidamisbürooTrikato

raamatupidamisbüroo Trikato