Kandepõhine tasu

RAAMATUPIDAMINE TÜKIHINNA ALUSEL

Alustavatel ettevõtetel on raamatupidamise maht väiksem kui suurtel ettevõtetel ja seetõttu ei ole õigustatud igakuised kindlad kuutasud. Trikato on mõeldud eelkõige alustatavatele ettevõtetele, mistõttu kehtib uutele firmadele raamatupidamisteenuse kande hind.
Teie ettevõttel on kulutuste seisukohast kasulik maksta vaid nende teenuste eest, mida reaalselt saate. Raamatupidamisteenuse kande hind on toodud allpool.
Kui pole tegevust ei ole ka raamatupidamisteenuse arveid. Siinkohal tuleb arvestada siiski, et üks kord aastas tuleb majandusaasta aruanne sellegipoolest esitada, ka siis, kui pole otseselt ettevõttes tegevust toimunud. Ka aastaaruandega saame teid aidata. Aastaaruande hind on toodud hinnakirjas välja. Soodustus kehtib väikeettevõtetele.
Raamatupidamisprogramm väljastab kannete aruande, et saaksite täpselt üle vaadate mille eest tasu tuleb. Kui vajate tähendavat konsultatsiooni või on küsimusi raamatupidamise kohta, siis oleme valmis aitama.

Raamatupidamisteenuse kande hind

Näiteks, kui Teie firmal on 12 arvet kuus, siis ühe arve kohta tuleb 2 kannet (käibemaksukohustuslasel 4 kannet), ühe kande hind on 0,80 eurosenti. Siis dokumentidest tulenevate kannete tasu on 12 x 2 = 24 kannet ja 24 x 0,80 = 19,2 eurot+ KM

Hinnale lisanduvad pangatehingutest tulenevad kanded, iga tehing tähendab 2 kannet.

Teiste teenuste hindadega saab tutvuda siin: HINNAKIRI

* 1 algdokument (tšekid, arved, lepingud) võrdub 2 kannet, kulu kanne ja võla kanne. Kulu kanne läheb kulu kontole ja kajastub kasumi- kahjumi aruandes. Võla kanne vähendab kassa või pangakonto jääki, võlakonto kajastub bilansiaruandes (bilansiaruandes on ettevõtte varad ja kohustused, kasumiaruandes kulud ja tulud).

*Käibemaksukohustuslastel ettevõtjatel lisandub igale tehingule lisaks 2 kannet (ostjate ettemaksed ehk müügiarve või hankijate arve ja teine kanne KM tasumis kanne). Seega iga tehing (näit. müügiarve) tähendab käibemaksukohustuslasele vähemalt 4 kannet, teatud erijuhtudel isegi rohkem.

Trikato spetsialiseerub alustavate ettevõtete raamatupidamisele. Võid veenduda, et Teie raamatupidamise eest on hoolt kantud. Arvame, et koostöö on see, mis aitab saavutada parimad tulemused. Tegutseme kliendi ettevõtte kasu silmas pidades. Aitame hea meelega kõikide raamatupidamis-, maksu- ja ettevõtlusalaste küsimustega. Võta ühendust!

Raamatupidamine väikeettevõttele on meie fookuseks, Meil on hea aastaaruande hind.