Kandepõhine tasu

RAAMATUPIDAMINE TÜKIHINNA ALUSEL

Alustavatel ettevõtetel on raamatupidamise maht väiksem kui suurtel ettevõtetel ja seetõttu ei ole õigustatud igakuised kindlad kuutasud.
Teie ettevõttel on kulutuste seisukohast kasulik maksta vaid nende teenuste eest, mida reaalselt saate.
Kui pole tegevust ei ole ka raamatupidamisteenuse arveid.
Raamatupidamisprogramm väljastab kannete aruande, et saaksitee täpselt üle vaadate mille eest tasu tuleb.

Näiteks, kui Teie firmal on 12 arvet kuus, siis ühe arve kohta tuleb 2 kannet (käibemaksukohustuslasel 4 kannet), ühe kande hind on 0,80 eurosenti. Siis dokumentidest tulenevate kannete tasu on 12 x 2 = 24 kannet ja 24 x 0,80 = 19,2 eurot+ KM

Hinnale lisanduvad pangatehingutest tulenevad kanded, iga tehing tähendab 2 kannet.

Teiste teenuste hindadega saab tutvuda siin: HINNAKIRI

* 1 algdokument (tšekid, arved, lepingud) võrdub 2 kannet, kulu kanne ja võla kanne. Kulu kanne läheb kulu kontole ja kajastub kasumi- kahjumi aruandes. Võla kanne vähendab kassa või pangakonto jääki, võlakonto kajastub bilansiaruandes (bilansiaruandes on ettevõtte varad ja kohustused, kasumiaruandes kulud ja tulud).

*Käibemaksukohustuslastel ettevõtjatel lisandub igale tehingule lisaks 2 kannet (ostjate ettemaksed ehk müügiarve või hankijate arve ja teine kanne KM tasumis kanne). Seega iga tehing (näit. müügiarve) tähendab käibemaksukohustuslasele vähemalt 4 kannet, teatud erijuhtudel isegi rohkem.

Raamatupidamine väikeettevõttele on meie fookuseks, Tule meile koostööpartneriks.