raamatupidamine väikeettevõttele

EASI UUS ETTEVÕTTE ARENGUPROGRAMM

EAS avas esmaspäeval, 11. jaanuaril ettevõtte arenguprogrammi. Programmiga soovib EAS suurendada nende ettevõtete arvu, kelle abil on Eestil järgmiste aastate jooksul välja pakkuda arvestataval määral läbimurdelisi tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir usub, et programmi tulemusena saab Eesti endale juurde tugevaid eksportivaid ettevõtteid. “Ekspordi ja tööstustoodangu langustrendi valguses on õige aeg panustada sellesse, et meie ettevõtted saaksid muutuvate oludega kiiremini kohaneda,” ütles Oviir.

“Ettevõtte arenguprogrammiga pakume ettevõtjatele edukamaks arenguks seda väljundit, mis neil puudu on – aitame arendada toodet või teenust, leida sellele ostja ja siseneda eksporditurule. Ilma ekspordita ju uut raha riiki ei tule, töökohti ei looda ja üldine rikkus ei kasva. Arenguprogrammis vaadeldakse toetatavat ettevõtet tervikuna ning pakutakse talle tuge just nendes kohtades, kus king kõige rohkem pigistab,” lisas minister.

Arenguprogramm on uus lähenemine ettevõtete toetamisele, kus hinnatakse ettevõtte olukorda ja vajadusel suunatakse konsultantide ja mentorite abil tähelepanu kitsaskohtadele, arengu- või tootearendusvõimalustele. Programmis osaledes paneb ettevõte kokku senisest ambitsioonikama ja pikemalt ette vaatava arenguplaani.

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja tootearendust. Iga programmis osalev ettevõte toob arenguprogrammi läbimise käigus turule uusi tooteid ja teenuseid, mis on senistest suurema kasumlikkusega.

Programm on mõeldud vähemalt kolmeaastase tegevusajalooga ambitsioonikatele ettevõtetele, kes soovivad kasvada ning kellel on valmisolek investeerida. Eelduseks on ekspordikogemuse olemasolu ja vähemalt kaheksa töötajat.

Programmi eelarve on 73 000 000 eurot, millest I etapi eelarve on 20 500 000 eurot. Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Programmis osalemiseks tuleb täita EASi kodulehel olev küsimustik.

Artikkel:http://www.rmp.ee/uudised/juhile/easi-uus-ettevotte-arenguprogramm