Hinnakiri

HINNAKIRI: RAAMATUPIDAMINE

EUR
Liitumistasu 0
Raamatupidamisalane konsultatsioon püsikliendile 0/h
Raamatupidamisalane konsultatsioon mittepüsikliendile 70/h
Bilansi- ja kasumiaruanne ettevõtte siseseks kasutamiseks 0
Kanderea hind 1-250 kannet ( vt. kande selgitust ) 0,80
251- 500 kannet 0,60
501-750 kannet 0,50
751 – 1000 kannet 0,40
Omahinna arvutamine 30
Igakuine bilansi ja kasumiaruanne firmasiseseks kasutamiseks 0
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine a. 40
Statistiliste aruannete koostamine 12
Aastaaruande koostamine (50%-ne soodustus väikeettevõtetele!) al. 130
Aastaaruanne mikroettevõtetele (ettevõttel pole laene, registreeritud töötajaid) 33
Põhivara arvestuse kanded 1
Müügiarvete koostamine 7
Igakuiste deklaratsioonide koostamine ja esitamine MTA -le 5
Töötasu ja töötasumaksude arvestus kuupalgalistel 5
Puhkusetasu ja lõpparve 7
Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale 6
Haigustasude arvestus 7
Välislähetuste (komandeeringute) arvestus 7
Suhtlemine Maksuametiga kontrollimise või revideerimise ajal 30/h
Kiirtöö (vahebilanss, kasumiaruanne või muud aruanded) 30
Eelmiste perioodide raamatupidamise korrastamine kannete alusel kannete alusel
Keeruliste raamatupidamis- ja maksuprobleemide lahendamine kokkuleppel
Dokumentide postitamine (ka saldokinnitused) 2
Raamatupidaja viibimine firmas/esindamine 32/h
Pangaülekannete tegemine kliendi arveldusarvelt (kuni 10 ülek. 5€, pärast 10.ndat 3€) 3/5
Käibemaksukohustuslase avalduse esitamine Maksu ja Tolliametile 29
Töötajatega seotud registreeringute tegemine Maksu- ja Tolliametis 19
Tõend A1 (E101) Taotluste vormistamine 10
VORM TSD 5
Maksuametile ajatamise dokumendid 20 (1 dok.)
Osaühingu asutamine rik.ee-s 50
Finantsnõustamine 90/h

*Hindadele lisandub käibemaks 20%

Kannete arvestuse seletus:

Näiteks, kui Teie firmal on 12 arvet kuus, siis ühe arve kohta tuleb 2 kannet (käibemaksukohustuslasel 4 kannet), ühe kande hind on 0,80 eurosenti.
Siis dokumentidest tulenevate kannete tasu on 12 x 2 = 24 kannet ja 24 x 0,80 = 19,2 eurot+ KM

Hinnale lisanduvad pangatehingutest tulenevad kanded, iga tehing tähendab 2 kannet.

* 1 algdokument (tšekid, arved, lepingud) võrdub 2 kannet, kulu kanne ja võla kanne. Kulu kanne läheb kulu kontole ja kajastub kasumi- kahjumi aruandes. Võla kanne vähendab kassa või pangakonto jääki, võlakonto kajastub bilansiaruandes (bilansiaruandes on ettevõtte varad ja kohustused, kasumiaruandes kulud ja tulud).

*Käibemaksukohustuslastel ettevõtjatel lisandub igale tehingule lisaks 2 kannet (ostjate ettemaksed ehk müügiarve või hankijate arve ja teine kanne KM tasumis kanne). Seega iga tehing (näit. müügiarve) tähendab käibemaksukohustuslasele vähemalt 4 kannet, teatud erijuhtudel isegi rohkem.

Raamatupidamine väikeettevõttele on meie fookuseks, Tule meile koostööpartneriks.