RAAMATUPIDAMISTEENUS HINNAKIRI

Tabelis on väljatoodud Trikato raamatupidamisteenus hinnakiri. Kirjete ja selle arvestuse kohta leiate täpsema seletuse allpool. Kui peaks tekkima täiendavaid küsimusi hinnakirja või teenuste kohta, siis võtke julgelt ühendust.

To receive quotation for accounting in English please send your inquiry to info@trikato.ee

RaamatupidamisteenusedEURÜhik
Liitumistasu
Bilansi- ja kasumiaruanne ettevõtte siseseks kasutamiseks püsikliendileTASUTA
Raamatupidamise konsultatsioon püsikliendileTASUTA
Raamatupidamise konsultatsioon mittepüsikliendile70tund
Raamatupidamisteenuse kirje hind ühes kuus 1-2500,90kirje
251- 500 kirjet0,70kirje
501-1000 kirjet0,60kirje
1000+ kirjet0,50kirje
Statistiliste aruannete koostamine70tund
Mikroettevõtte aastaaruanne (vt. mikroettevõtte näitajaid allpool)
Lisandub raamatupidamise tasu kirje hinna alusel.
33tk
Väikeettevõtte aastaaruanne
Sisaldab 3 kohustusliku aruande lisa, kui aruande täitmisel on rohkem lisasid rakendub lisaks ajaline arvestus 70€/tund.
al. 65tk
Auditeeritav aastaaruanne
Tunni hinna alusel 70€/tund, min.tasu 600€.
al. 600tk
Põhivara arvele võtmine1tk
Objektipõhine arvestus
Müügiarvete koostamine raamatupidaja poolt7tk
Müügiarvete koostamine kliendi poolt Merit Aktivas (vaata juhendit siit)
Igakuiste deklaratsioonide koostamine ja esitamine MTA -le ( KMD, TSD, MOSS jt)5tk
Deklaratsioonide lisaread2rida
Deklaratsioonide lisad5tk
Töötasu ja töötasumaksude arvestus kuupalgalistel5töötaja
Puhkusetasu ja lõpparve7töötaja
Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale6töötaja
Haigustasude arvestus 7töötaja
Välislähetuste (komandeeringute) arvestus7töötaja
Suhtlemine Maksuametiga kontrollimise või revideerimise ajal30tund
Kiirtöö (aastaaruanne, vahebilanss, kasumiaruanne või muud aruanded)50periood/tk
Dokumentide postitamine (ka saldokinnitused)5tk
Käibemaksukohustuslase avalduse esitamine Maksu ja Tolliametile29tk
Töötajatega seotud registreeringute tegemine Maksu- ja Tolliametis19tk
Tõend A1 (E101) Taotluste vormistamine10tk
Maksuametile ajatamise dokumendid20tk
Osaühingu asutamine rik.ee-s60tk
Varasemalt tehtud raamatupidamise kontrollimine/parandamine70tund
Eritööd
Min. tasu 35€.
70tund
Merit Tarkvara sisene andmete säilitamise tasu* 36aasta
*Hindadele lisandub käibemaks 22%

Paberivaba raamatupidamisteenuse ja hindadega tutvu siin.

*Merit Tarkvara andmete säilitamise tasu tuleb seoses isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) valguses. Reeglite üldlevinud tõlgendus on praegu selline, et kui firma andmete hoidmise eest raha ei küsi, siis pole õigus ka firma andmeid säilitada.

*Mikroettevõte on osaühing, mille näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liigeja mille müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot.https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015065