Armsad kliendid! Alates 23.juuli kuni 5.august oleme kollektiivpuhkusel. Sel perioodil ei ole me kättesaadavad ega tee raamatupidamistöid.

ÕIGUSABI – TRIKATO KOOSTÖÖPARTNER

Koostöös Advokaadibüroo Lindeberg’iga (tutvu kodulehega) pakub Trikato oma klientidele mitmeid teenuseid. Saame aidata kõigega, mis puudutab õigust. Kui soovid konsultatsiooni ning nõustamist tööõiguse, maksuõiguse, äriõiguse või võlaõiguse kohta, siis võta julgesti ühendust.

Teiseks, kui vajad abi ettevõtte alustamisega ja kõige selle seonduvaga, nagu äriühingute alustamine, äriõiguslikud küsimused ning maksualased küsimused, oskab advokaadibüroo Lindeberg Sind sellega nõustada.  Trikato lepingulised kliendid saavad advokadibüroo teenused soodsamalt.

Trikato koostööpartner on Lindeberg advokaadibüroo.

Nõustamine:

– tööõigus

– maksuõigus

– äriõigus

– võlaõigus

Alustavate ettevõtetega seonduv:

– äriühingute alustamine

– äriõiguslikes küsimustes nõustamine

– maksualane nõustamine

Ühingutega seonduv:

– juhtimine ja lõpetamine

– ühinemine

– jagunemine ja ümberkujundamine

– pankrot ja saneerimine

Vaidluste lahendamine:

– aitame sõlmida kohtualluvuse ja kohaldatava õiguse kokkuleppeid;

– peame läbirääkimisi vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks;

– esindame kliente kohtutes tsiviil- ja haldusasjades ning kaitseme väärteo- ja kriminaalasjades;

– esindame kliente vahekohtutes ning töövaidlus-, üüri- ja riigihangete vaidlustuskomisjonis.

Dokumentatsiooni koostamine:

– avaldused

– üleandmis-, vastuvõtuaktid

– töövõtulepingud

– teenuseosutamislepingud

– sise-eeskirjad

– Hoiatus

– müügilepingud

– load ja litsentsid

– lepingute koostamine, ülevaatamine, muutmine