Trikato toetab

Meil on suur rõõm aidata ka neid, kellel seda kõige rohkem vaja läheb.

Naerata Ometi MTÜ

Peamiseks tegevuseks on aidata puudustes peresid, erivajadusega lapsi ja ravi probleemidega inimesi, keda riik täna piisaval määral ei toeta ja kes on jäänud elu hammasrataste vahele. Soovime, et ühiskond muutuks hoolivamaks, teadlikumaks ja sallivamaks.

Eesti Metsa Abiks

Eesti Metsa Abiks on organisatsioon mis väärtustab ühist elukeskkonda ja soovib tagada eestimaa lastele ja maailmale tervikuna jätkusuutlikku tulevikku. Tõstes teadlikkust Eesti metsa olukordadest ja kaitstes Eestimaa metsi. Meie kätes on lastele antav pärand ja võimalus tagada neile elukeskkond, milles ise sooviksime elada. EMA-s panustatakse looduskaitse töösse igapäevaselt, et metsade, maade, järvede, soode ja elukeskkonna käekäiku parandada.
Nii nagu inimesed siin tuhandeid aastaid enne meid on elanud, et nii saaks meie lapsed elada ka tuhandeid aastaid peale meid.

Trikato raamatupidamine toetab MTÜ AUH'i.

MTÜ AUH

Trikato juhatuse liige Marjeta Tammaru on heategevusorganisatsiooni MTÜ AUH asutaja ja pikaaegne aktiivne liige.

Eestimaa Loomakaitse Liit

ELL koosneb erinevatest loomadega tegelevatest organisatsioonidest ning koondab enda alla vabatahtlikud, kelle põhimõteteks on seista nende eest, kes ise enda eest seista ei saa ehk loomade eest. Me ei suuda ega taha jääda kõrvaltvaatajaks, kui loomad on näljas, külmas, vigastatud, valudes ja haiged. Me ei saa jätta reageerimata, kui saame teate loomade väärkohtlemisest. Meile ei sobi, et loomakaitseseadus Eestis on küll olemas, kuid sellest on välja jäetud väga olulised probleemid, millega vabatahtlikud igapäevaselt tegelevad.