Aastaaruanne

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Tere ettevõtja,

On alanud majandusaasta aruande esitamise periood 1. jaanuarist kuni 30. juunini 2018.a. Aruande peavad esitama enne 1. juulit 2017. a registreeritud ettevõtted https://www.riigiteataja.ee/akt/835246. Aruande peab esitama isegi siis kui otseselt ei ole ettevõttes tegevust toimunud.

Milleks ja kellele majandusaasta aruanne?

Aastaaruande peab esitama äriregistrile, kes kontrollib majandustegevuse vastavust seaduses määratletule. Lisaks tunneb huvi aruande vastu maksu- ja tolliamet, võlausaldajad.

Majandusaasta aruanne on äriregistri kaudu avalikkusele kättesaadav. Seda saavad näha konkurendid, partnerid, tarnijad ja teised, kes selle kaudu määratlevad ettevõtte usaldusväärsust. Viimane on aga otseses seoses sellega, millistel tingimustel ja kas üldse ettevõttega tehinguid tehakse.

Majandusaasta aruanne on nagu äriühingu visiitkaart. Aruande puudumine aga näitab ettevõtte eriliselt madalat usaldatavust.

Kõige sellepärast on eriti tähtis koostöö raamatupidajaga, et aastaaruanne saaks hästi tehtud. Aitame hea meelega, aastaaruande hind on toodud allpool.

Kuhu, kes ja kuidas aruanne esitada?

Aruanne tuleb esitada äriregistrile elektrooniliselt ettevõtjaportaalis  (E-äriregistri ettevõtjaportaal asub aadressil: https://ettevotjaportaal.rik.ee)  ning esitatud aruanne peab vastama kehtestatud vorminõuetele. Ettevõtjaportaali saab siseneda ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või internetipanga kaudu.

Äriregistris saad anda raamatupidajale õigused aastaaruande koostamiseks ja sisestamiseks. Koostasime ka blogipostituse vastava juhendiga.

Mis saab siis kui ei esita ?

Kui majandusaasta aruannet ei esitata õigeaegselt või jääb see esitamata, on registripidajal õigus ilma hoiatamata trahvida nii juriidilist isikut kui ka kõiki aruande esitamiseks kohustatud isikuid ÄS § 71 alusel. Kui majandusaasta aruannet kuue kuu möödumisel seaduses sätestatud aruande esitamise tähtaja möödumisest ei esitata, algatab registripidaja ÄS § 60, MTÜS § 361 või SAS § 341 alusel juriidilise isiku suhtes järelevalvemenetluse, mis võib lõppeda juriidilise isiku registrist kustutamise või sundlõpetamisega.

http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal/majandusaasta-aruanne

KUI SOOVID, ET MEIE TUBLID RAAMATUPIDAJAD KOOSTAKSID MAJANDUSAASTA ARUANDE:

●  Selleks, et aastaaruanne koostada peab eelnevalt olema teostatud raamatupidamine, sest raamatupidamises on kajastatud aastaruande jaoks vajalikud andmed nagu kasumi-, rahavoogude ja omakapitali muutuste aruanne jt lisad. See, kuidas raamatupidamisteenuse hind kujuneb, vaata järgi raamatupidamisteenuse kande hind.

Kui teil on tekkinud seoses raamatupidamise, maksunduse või ettevõtlusega seotud küsimusi siis koostöö korral on teid lahkesti nõustamas meie pearaamatupidaja-ärinõustaja Tiina.

Kui raamatupidamine on eelnevalt juba teostatud, siis vajame pearaamatut, sest selle järgi saab raamatupidaja aastaaruande koostada.

HINNAKIRI:

Aastaaruande koostamine (50%-ne soodustus väikeettevõtetele!) al. 130 €
Mikroettevõtetele (aastaaruande hind ettevõtetele, kel pole laene ega registreeritud töötajaid) 33 €

*Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Raamatupidamine väikeettevõttele on meie fookuseks, Meil on hea aastaaruande hind.