MAJANDUSAASTA ARUANNE

Tere ettevõtja,

Majandusaasta aruande esitamise periood on igal aastal 1. jaanuarist kuni 30. juunini (kehtib neile kelle majandusaasta periood on 01.01-31.12). Aruande peavad esitama enne eelneva aasta 1.juulit registreeritud ettevõtted https://www.riigiteataja.ee/akt/835246. Aruande peab esitama isegi siis kui otseselt ei ole ettevõttes tegevust toimunud.

KUI SOOVID, ET MEIE TUBLID RAAMATUPIDAJAD KOOSTAKSID MAJANDUSAASTA ARUANDE:

  • Selleks, et aastaaruanne koostada peab eelnevalt olema teostatud raamatupidamine, sest raamatupidamises on kajastatud aastaruande jaoks vajalikud andmed nagu kasumi-, rahavoogude ja omakapitali muutuste aruanne jt lisad. See, kuidas raamatupidamisteenuse hind kujuneb, vaata järgi raamatupidamisteenuse kirje hind.
  • Kui teil on tekkinud seoses raamatupidamise, maksunduse või ettevõtlusega seotud küsimusi siis koostöö korral on teid lahkesti nõustamas nii meie raamatupidajad kui pearaamatupidaja-ärinõustaja Tiina.
  • Kui raamatupidamine on eelnevalt juba teostatud, siis vajame pearaamatut, sest selle järgi saab raamatupidaja aastaaruande koostada.

HINNAKIRI:

Hindadele lisandub käibemaks 22%.

Aastaaruanne mikroettevõttele 33€

Aastaaruanne väikeettevõttele al. 65€

Auditeeritav aastaaruanne al. 600€

*Kui aruande esitamise tähtajani on vähem kui kaks nädalat lisandub arvele kiirtöö hind 50 eur.

*Mikroettevõte on osaühing, mille näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital,üks osanik, kes on ka juhatuse liige ja mille müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot. https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015065

Milleks ja kellele majandusaasta aruanne?

Aastaaruande peab esitama äriregistrile, kes kontrollib majandustegevuse vastavust seaduses määratletule. Lisaks tunneb huvi aruande vastu maksu- ja tolliamet, võlausaldajad.

Majandusaasta aruanne on äriregistri kaudu avalikkusele kättesaadav. Seda saavad näha konkurendid, partnerid, tarnijad ja teised, kes selle kaudu määratlevad ettevõtte usaldusväärsust. Viimane on aga otseses seoses sellega, millistel tingimustel ja kas üldse ettevõttega tehinguid tehakse.

Majandusaasta aruanne on nagu äriühingu visiitkaart. Aruande puudumine aga näitab ettevõtte eriliselt madalat usaldatavust.

Kõige sellepärast on eriti tähtis koostöö raamatupidajaga, et aastaaruanne saaks hästi tehtud. Aitame hea meelega, aastaaruande hind on toodud allpool.

Kuhu, kes ja kuidas aruanne esitada?

Aruanne tuleb esitada äriregistrile elektrooniliselt ettevõtjaportaalis  (E-äriregistri ettevõtjaportaal asub aadressil: https://ettevotjaportaal.rik.ee)  ning esitatud aruanne peab vastama kehtestatud vorminõuetele. Ettevõtjaportaali saab siseneda ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või internetipanga kaudu.

Äriregistris saad anda raamatupidajale õigused aastaaruande koostamiseks ja sisestamiseks. Koostasime ka blogipostituse vastava juhendiga.

Mis saab siis kui ei esita ?

Kui majandusaasta aruannet ei esitata õigeaegselt või jääb see esitamata, on registripidajal õigus ilma hoiatamata trahvida nii juriidilist isikut kui ka kõiki aruande esitamiseks kohustatud isikuid ÄS § 71 alusel. Kui majandusaasta aruannet kuue kuu möödumisel seaduses sätestatud aruande esitamise tähtaja möödumisest ei esitata, algatab registripidaja ÄS § 60, MTÜS § 361 või SAS § 341 alusel juriidilise isiku suhtes järelevalvemenetluse, mis võib lõppeda juriidilise isiku registrist kustutamise või sundlõpetamisega.

http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal/majandusaasta-aruanne

Edukaid ettevõtmisi soovides!

Küsi pakkumist!

Tegevjuht /CEO
Ingrid Tamm
ingrid@trikato.ee
🇪🇪 🇬🇧 🇳🇴
+372 54510384