raamatupidamine väikeettevõttele

Ettevõtte tegevuse lõpetamine

Paljud on meilt küsinud ettevõtte lõpetamise kohta. On täiesti loomulik, et ettevõtja tunneb huvi kuidas ettevõtte tegevust lõpetada ning mis sellega kaasneb – olgu selleks siis kiire vajadus või lihtsalt huvi infot koguda tulevikuks. Trikatos me seda teenust ei osuta, küll aga kirjutame siia sel teemal kõik vajaliku, mida peate teadma.

Räägime kahes jaos: firma likvideerimine ehk tegevuse täielik lõpetamine ning ettevõtte “ootele” paneku ehk tegevuse peatamine.

Ettevõtte tegevuse lõpetamine

Kui tegemist on firmaga, kus rahaasjad on korras ja kohustused saab ära maksta varadega, saab ettevõtte vabatahtlikult likvideerida. Sellisel puhul esitatakse lõpetamisotsus Äriregistrile, avaldatakse info ametlikes teadaannetes ja korrastatakse raamatupidamine ja tehakse lõppbilanss. Müüakse firma varad, nõutakse sisse võlad ja makstakse võlad. Seejärel jaotatakse vara osanike vahel. Omanikud saavad omakapitali maksuvabalt tagasi võtta, ülejäänud tulu pealt tuleb maksta tulumaksu (nagu dividendidelt).

Firma tegevuse lõpetamine vabatahtlikult saab toimuda vaid juhul, kui on olemas häälteenamus osanikest. Natuke detailsem juhend on eesti.ee artiklis Osaühingu vabatahtlik lõpetamine.

Äriühing kui üks juriidilise isiku liike kestab iseseisva õiguste ja kohustuste kandjana enamasti mingi aja, mis tähendab, et äriühing on õigusvõimeline äriregistrisse kandmise hetkest kuni sealt kustutamiseni.

Ettevõtte tegevus võib lõppeda ka sunniviisiliselt – sel juhul on tegemist sundlõpetamisega. Sundlõpetamisel on kaasatud ka kohus ja põhjuseks on äriühingu nõuete mittetäitmine. Näiteks firma, millel puudub kohustuste katmiseks piisav raha, peab ette võtma pankrotimenetluse. Ettevõtte pankrott on tõsine teema, mis jätab negatiivse jälje isiklikult ka ettevõtte omanikele.

Iga äriühingu likvideerimine lõppeb selle Äriregistrist kustutamisega.

PS! Kas teadsid, et pankrot ei tähenda alati ettevõtte tegevuse lõpetamist? Lahenduseks võib olla äritegevuse korrastamine ja ümberkorraldamine nii, et ettevõte saab jätkata tegevust kasumlikumalt.

Ettevõtte tegevuse peatamine

Tihti tekib ka olukordi, kus on mõistlik hoopis firma tegevus peatada. Näiteks ettevõtja elus toimub suur muutus – lapse sünd, karjäärivõimalus, abielu, kolimine vms., ning ettevõtte arendamise jaoks aega ja vahendeid napib. Kui on tulevikus soov tegevusega jätkata, siis on mõistlik firma tegevus natukeseks peatada.

Tegevuse peatamiseks paar nõuannet:

  1. Eemalda ennast käibemaksukohustuslaste registrist, siis vähendad enda paberimajanduse töökoormust. Maksudeklaratsioone seega esitama ei pea iga kuu.
  2. Ära unusta esitada aastaaruannet. Aastaaruande peab esitama ka siis, kui äritegevust pole olnud.

Lisaks eelnevale kahele variandile on võimalik ka oma ettevõtte müüki panna. Kui usute, et ettevõte on piisavalt kasumlik ja suure väärtusega, oleks hea mõte ka tellida ettevõtte väärtuse hindamise. Ettevõtte müük võib osutuda omanike jaoks kasumlikumaks kui ettevõtte likvideerimine ja ülejäänud kasumi jaotamine. Mõne ettevõtja jaoks võib tema firma olla sentimentaalse väärtusega ning olude sunnil likvideerimise puhul oleks müümine atraktiivsem, sest firma justkui elab edasi.