raamatupidamine väikeettevõttele

Kumb ettevõtlusvorm on Sinu jaoks – kas FIE või OÜ

Kas plaanid esmakordselt alustada oma firmat? See võib alguses tunduda üsna keeruline. Üks esimestest asjadest, mis vaja teha, on langetada valik ettevõtlusvormi suhtes. Sellest sõltub ka edaspidine firma juhtimine, sh raamatupidamine. Ettevõtlusvormid, mille vahel saab valida, on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), osaühing (OÜ), täisühing, usaldusühing ja tulundusühistu. Kõige populaarsemad nendest on OÜ ja FIE, millest räägime kohe natuke täpsemalt.

Ettevõtlusvorm ja selle raamatupidamine

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)

FIE ettevõtlusvormi puhul on tegemist lihtsalt ühe isikuga, kes tegeleb ettevõtlusega. See inimene vastutab isiklikult oma kohustuste eest kogu oma varaga. On täheldatud, et FIE on väga sobilik käsitöölistele ning põllumeestele. Näiteks on FIE-del maksusoodustus 2877€ aastas, müües põllumajandussaadusi või metsamaterjali (https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/ettevotlustulu). FIE-na saad sa oma tegevuse peatada kasvõi ainult kindlaks perioodiks andes sellest teada äriregistrisse. Selle ettevõtlusvormi puhul pole tarvis algkapitali ega põhikirja või muud seesugust paberimajandust. FIE-na registreerimisel äriregistris tuleb tasuda ainult 13€ riigilõivu. Füüsilisest isikust ettevõtjaks olemine on ka tunduvalt privaatsem võrreldes OÜ-ga, sest sul ei ole kohustust esitada aastaaruannet. Osaühingute puhul on aga aastaaruandes olev informatsioon kõikidele nähtav.

Kui hoida asjad lihtsana siis pole ka FIE raamatupidamine keerukas – kõik mis tuleb sisse, on tulu; kõik mis läheb välja, on kulu. Välja arvatud laenud ja isiklikud sisse- ja väljamaksed, nt. vanaema antud raha ei ole tulu, samuti vanaema toetamine ei ole kulu. Parem on FIE-l ka hoida isiklikud arveldused eraldi pangakontodel – nii jällegi  raamatupidamine lihtsam.  Ja kohustus esitada vaid kord aastas tuludeklaratsiooni. Seetõttu maksab FIE makse vaid kord aastas (Trikatos oleme näinud, et tegelikult on see teinekord päris raske, kuna võib juhtuda, et korraga tuleb välja käia päris suur summa). Kui FIE käive ületab 40 000 siis tuleb ka temal ennast käibemaksukohustuslaseks võtta ja igakuiselt käibemaksu maksma hakata, täpselt nii nagu OÜ-lgi ja kahjuks on FIE käibemaksu arvestus palju keerulisem kui OÜ-l.

FIE võib kasutada teenitud raha igapäevastes tegemistes (kuid eraisikuna oste tehes on kogu väljavõetav raha maksustatud peaaegu tööjõumaksude ulatuses). OÜ peab firma raha isiklikust rahast hoolikalt eraldama.

FIE-del pole aga võimalik maksta välja dividende ega päevaraha. Samuti on kodus töötamise korral olukord selline, et kulude jaotus on keerukas – kas näiteks interneti eest tasumine on firma kulu või isiklik kulu? FIE suurimaks puuduseks võibki pidada tema suurt maksukoormust – FIE on kohustatud maksma kogu tulu pealt, tulumaksu ja sotsiaalmaksu (20%+33%). OÜ tulu pealt on võimalik dividende välja võtta ja selle pealt maksta ainult tulumaksu (20%).

Osaühing (OÜ)

Osaühingu puhul on lood niiviisi, et algkapitaliks nõutakse minimaalselt 2500 eurot, kuid seda ei pea tasuma koheselt (kuid enne, kui pole osakapitali sissemakse tehtud, dividende määrata ei saa ja  vastutad isikliku varaga 2500€ ulatuses). Küll aga peab kohe alguses tasuma ettevõtte asutamisest tuleva riigilõivu äriregistrile (190€). Osaühing on populaarne, sest ei pea vastutama isiklikult firma kohustuste eest. Nende eest vastutab OÜ iseseisvalt. Samuti on suureks plussiks see, et osaühingus on võimalik maksta välja dividende. Ehk siis kui majandusaasta kulgeb hästi ning kasumit koguneb terve aasta jooksul, siis aasta lõpus võib selle jaotada dividendideks ning välja maksta.

OÜ raamatupidamine on niikaua üsna lihtne, kuni sa pole registreerinud töötajaid ega võtnud/saanud ettevõttele käibemaksukohustuslase numbri. Siis on nii nagu FIE-lgi – aruande esitamise kohustus üks kord aastas ja selleks on majandusaasta aruanne. Seega võib kogu raamatupidamise teha kord aastas.

Nii OÜ kui FIE puhul, kui registreerid töötaja ettevõttesse tuleb igakuiselt hakata esitama maksuametile TSD-ed (Töötasu ja Sotsiaalmaksu deklaratsiooni). Kui OÜ võtab või saab endale 40 000 aastakäibe puhul käibemaksukohustuslase numbri tuleb igakuiselt esitada nii TSD (isegi kui ei ole registreeritud töötajaid) kui käibemaksudeklaratsiooni. Seetõttu on raamatupidamise teostamine vajalik igakuiselt.

FIE vs OÜ -kumb ettevõtlusvorm valida?

See kõik oleneb tuleva ettevõtluse tegevusalast, olemasolevatest ressurssidest ja isegi tulevase firma juhi isikuomadustest. Muidugi on olemas ka selline võimalus, et inimene alustab FIE-na ning teatud aja möödudes registreerib selle osaühinguks. Aga meie raamatupidajate kogemuste põhjal võime öelda et OÜ on riskivabam ja annab suurema valikuvõimaluse maksuriske maandada ja loomingulisemalt tegutseda.