raamatupidamine väikeettevõttele

FINANTSJUHTIMISE JA MAKSUDE KOOLITUS ALUSTAVA ETTEVÕTTE JUHILE

Tartu Ärinõuandla

korraldab 2-päevase finantsjuhtimise ja maksude koolituse väikeettevõtjale
21. ja 26.mail  2015.a.  kl 10 – 17
Atlantise konverentsiruumis (Narva mnt 2, Tartu)

Koolitab  Argo Teral –  äri-ja juhtimiskonsultant, koolitaja, ettevõtja
Argo  omab magistrikraadi rahanduses ja arvestuses (TÜ). On olnud ning on jätkuvalt  mitmete osaühingute juhatuses (Renlog Eesti OÜ jt.), kus tema vastutusalaks on muu hulgas ka ettevõtte rahandus. Samuti on tegev ka mittetulundussektoris.  Koolitajana viinud läbi peamiselt finants- ja rahandusalaseid koolitusi  aastast 2009.a. 

Koolituse sihtgrupp – alustanud (kuni 3-aastat registreerimisest) väikeettevõtete juhid/omanikud, kellel  puudub finantstaust.

Teemad:

Finantsjuhtimine

Finantsplaneerimine – eesmärgid, vajalikkus;
Müügiprognooside koostamine;
Kulude prognoosimine;
Ettevõtte tasuvuspunkti leidmine;
Tulude ja kulude jooksev juhtimine;
Investeeringute finantseerimine;
Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes ning peamised raamatupidamisaruanded.

Maksundus

Olulisemad maksuseadused Eestis (sh käibemaksuarvestus ning -tagastused,suhtlemine EMTA-ga);
Tööjõumaksud ja nende arvutamine;
Ettevõtluse maksustamine (ettevõtlusega mitteseotud kulud, erisoodustused).


2-päevase koolituse maksumus
 on 38 eurot (sisaldab materjale, lõunat, kohvipausi).

Registreerimine siin


Info Tartu Ärinõuandla  tel. 7 428402 või e-posti aadressil: anne.ligi@tartu.bas.ee, koduleht: www.tartu.ee/arinouandla