Armsad kliendid! Alates 23.juuli kuni 5.august oleme kollektiivpuhkusel. Sel perioodil ei ole me kättesaadavad ega tee raamatupidamistöid.

raamatupidamine väikeettevõttele

Majandusaasta aruanne 2020

Iga ettevõtja peab esitama lõppenud majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Osad väikeettevõtjaid koostavad aruannet ise, osad aga lasevad selle raamatupidajal valmistada. Räägime täpsemalt, mida see endas sisaldab.

Raamatupidamise seadusega kehtestati järgmine ettevõtete liigitus:

 • Mikroettevõtja – osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot.
 • Väikeettevõtja – äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.
 • Keskmise suurusega ettevõtja – äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest.
 • Suurettevõtja – äriühing, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest.

Majandusaasta aruande koostamine mikro- ja väikeettevõtjal

Mikroettevõte peab koostama 2 põhiaruannet (bilanss, kasumiaruanne) ja kuni 3 lisa.
Väikeettevõte peab koostama 2 põhiaruannet (bilanss, kasumiaruanne), kuni 9 lisa ja tegevusaruande.

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne põhineb lõppenud majandusaastal toimunud majandustehingutest, nagu müümine, ostmine ja pangatehingud. Selle alusel hakatakse kontrollima tehingute õigsust:

– Kas tulud ja kulud on kajastatud õiges perioodis?
– Kas varade ja kohustiste saldo klapib? Kas need andmed klapivad maksuameti andmetega? Kas pangaväljavõte klapib pangakonto saldoga?
– Kas bilansis on varad, mis on kaotanud oma väärtuse?
– Kas kulum põhivaradele on koostatud?
– Kas reservid (nt. puhkusereserv) on arvestatud?

Vajadusel tuleb teha parandused, et kõik klapiks.

Tegevusaruanne

Aastaaruande koostamine nõuab ka tegevusaruande esitamist. Selles vaba vormiga aruandes peab ettevõtja paari lausega kirjeldama oma ettevõtet ja selle viimase majandusaasta tegevust.

Tegevusaruanne peab sisaldama:

 • millal alustas ettevõte oma tegevust ja millised on tegevusalad
 • aruandeaasta jooksul toimunud tähtsamad sündmused ettevõtte tegevuse seisukohalt
 • järgmise aasta olulisemad tegevusplaanid ja suunad, järgnevateks perioodideks saadud litsentsid jm.
 • milline on ettevõtte investeerimispoliitika
 • kui palju on planeeritud tööle võtta töötajaid
 • millega hakkab ettevõte tegelema järgmine aasta
 • olulised sündmused, mida ei ole küll näha raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis võivad mõjutada või oluliselt mõjutavad järgmiste perioodide tulemusi.

Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg

Aastaaruande koostamine ja aastaaruande esitamine on kohustuslikud kõikidele ettevõtjatele! Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg 2020 on 30 juuni. Tegemist on avaliku dokumendiga, mida võivad vaadata näiteks konkurendid, kliendid kui ka koostööpartnerid.

Aastaaruande koostamine

Aastaaruande koostamine võib tunduda pikaajalise protsessina ning väikeettevõtjal pole tihtipeale aega selle kallal pusida. Trikatos pakume mikroettevõtetele aastaaruande koostamist hinnaga 33€+km, sest teame, kui oluline on teie jaoks aeg ja raha. Võta meiega ühendust ja aitame sind!