Armsad kliendid! Alates 23.juuli kuni 5.august oleme kollektiivpuhkusel. Sel perioodil ei ole me kättesaadavad ega tee raamatupidamistöid.

raamatupidamine väikeettevõttele

KAS TASUKS MUUTA MAJANDUSAASTA KALENDRIAASTAST ERINEVAKS?

Enamiku Eesti ettevõtete majandusaasta ühtib kalendriaastaga. Nii ollakse harjunud ja see tundub lihtsam. Samas on palju tegevusalasid, kus oleks mõistlik valida majandusaasta periood hoopis vastavalt äri hooajalisusele, kirjutab Grant Thornton Balticu vandeaudiitor Helen Veetamm.

Nendeks tegevusaladeks on näiteks turism, kaubandus, põllumajandus ja haridus.

Raamatupidamise seadus ütleb, et majandusaasta pikkus on 12 kuud ning majandusaastaks on kalendriaasta, kui raamatupidamiskohustuslase põhikirjas või muus raamatupidamiskohustuslase tegevust reguleerivas dokumendis ei ole sätestatud teisiti.

Seega on organisatsioonidele jäetud vaba valik, millal 12-kuuline majandusaasta algab ning sisulist põhjendust majandusaasta ühtimisele kalendriaastaga ei ole. Siiski lõpeb suurem osa majandusaastaid Eestis 31. detsembril. Samas kui maailma mastaabis vaadata, siis ei ühti majandusaasta perioodid vahel isegi kvartali lõppudega.

Järelikult on majandusaasta lõpp ainult vormiline külg ning tasuks igal juhul mõelda, kas teie ettevõttele võiks olla kasulik majandusaasta muutmine kalendriaastast erinevaks.

Edasi loe:http://rup.ee/uudised/maksud-ja-raamatupidamine/kas-tasuks-muuta-majandusaasta-kalendriaastast-erinevaks