raamatupidamine väikeettevõttele

MUUTUB ERISOODUSTUSE ARVUTAMISE ALUSEKS OLEV LAENUINTRESSI ALAMMÄÄR

Rahandusministri 25. veebruari 2014 määrusega nr 12, mis jõustub 07. märtsil 2014. a, kehtestakse  laenuintressi alammääraks 0,5% aastas, mida rakendatakse erisoodustuse mõistes (Tulumaksuseadus § 48 lg 4 p 6) laenu andmisel.  Perioodil 01.01.2010-06.03.2014 oli laenuintressi alammäär 2%.

www.rmp.ee