Muutub soodustuse arvutamise aluseks olev laenuintressi alammäär
MUUTUB ERISOODUSTUSE ARVUTAMISE ALUSEKS OLEV LAENUINTRESSI ALAMMÄÄR

MUUTUB ERISOODUSTUSE ARVUTAMISE ALUSEKS OLEV LAENUINTRESSI ALAMMÄÄR

Rahandusministri 25. veebruari 2014 määrusega nr 12, mis jõustub 07. märtsil 2014. a, kehtestakse  laenuintressi alammääraks 0,5% aastas, mida rakendatakse erisoodustuse mõistes (Tulumaksuseadus § 48 lg 4 p 6) laenu andmisel.  Perioodil 01.01.2010-06.03.2014 oli laenuintressi alammäär 2%.

www.rmp.ee