ON ALANUD MAJANDUSAASTA ARUANDE ESITAMISE PERIOOD!

Tere ettevõtja,

On alanud majandusaasta aruande esitamise periood 1. jaanuarist kuni 30. juunini 2017.a. Aruande peavad esitama enne 1. juulit 2016.a registreeritud ettevõtted https://www.riigiteataja.ee/akt/835246. Aruande peab esitama isegi siis kui otseselt ei ole ettevõttes tegevust toimunud.

Milleks ja kellele majandusaasta aruanne?
Aastaaruande peab esitama äriregistrile, kes kontrollib majandustegevuse vastavust ….