Osakapitali hilisem sissemakse - Trikato raamatupidamisbüroo
raamatupidamine väikeettevõttele

Osakapitali hilisem sissemakse

Osaühingu alustamisel kiirmenetluse korras on nõutud riigilõiv summas 265€ ja osakapitali sissemakse summas 2500€. Kuigi riigilõivu peab tasuma koheselt, võib osakapitali sissemakse teha äriomanik hiljem. See on hea võimalus väikeettevõtjatele, kellel ei ole ehk firma alustamisel nii suurt väljaminekut võimalik kohe teha. Kui OÜ on tehtud ilma sissemakseta, on äriregistris selle firma juures kirjas ‘asutatud sissemakset tegemata’ ning omanikul pole võimalik välja maksta dividende.

Mis on osakapitali sissemakse?

Osakapital on teatud summa, mis tuleb osaühingu asutamisel äriomanikul firmasse sisse maksta. Raha liigub omaniku isiklikult kontolt firma pangakontole.

Osakapitali peab sisse maksma firma omanik.

Kuidas teha osakapitali hilisem sissemakse?

Osakapitali hilisem sissemakse on rohkemat, kui lihtsalt raha üle kandmine.

  1. samm: firmaomanik kannab oma isiklikult pangakontolt üle 2500€* firma pangakontole, selgitusega ‘Osakapitali sissemakse’.
  2. samm: Äriregistrile esitab omanik avalduse , muuta ettevõtte andmeid. ja saadab panga tõendi sissemakse kohta.

*osakapitali sissemakset on võimalik teha ka mitmes osas
Avalduse saab esitada ettevõtjaportaalis, kus sisse logides valite osaühingu ja seejärel ‘Alusta muutmiskande avaldust’. Panga digiallkirjastatud tõend, mis tõestaks sissemakse laekumist kontole on vajalik alla laadida firma pangakontolt. Faili formaat peaks seega olema kas DDOC või BDOC.

Seejärel muutub firmasse sissekantud 2500€ ettevõtte omaks ning seda võib kasutada vastavalt ettevõtte vajadustele.

Osakapitali sissemakset saab teha ka mitterahaliste vahenditega

Osakapitali mitterahaliseks sissemakseks võib olla näiteks ettevõtte masinad, seadmed, varustus.

Selleks on vaja teha järgmised sammud:

  1. samm: Ettevõtjaportaalis peab esitama põhikirja muutmise avalduse. Selles on vastav punkt, mis lubab mitterahalisi sissemakseid.
  2. samm: Esita ettevõtjaportaalis avaldus kustutada kanne ‘asutatud ilma sissemakseta’ ning võtta menetlusse sissemakse üleandmise leping ja akt.

Selleks on tarvis järgmisi dokumente:

  • osanike otsus
  • mitterahalise sissemakse üleandmise leping
  • juhatuse hinnang varade väärtuse koha
  • kinnisasja (nt. maatükk) või vallasasja (nt.auto) puhul vastavate registrite väljavõte

Rahaline ja mitterahaline sissemakse

Kõige sagedamini makstakse osakapital sisse rahas. Interneti kaudu kiirkorras asutatud ja kohese sissemakseta ettevõttel ei annagi kahjuks võimalust valida, et põhikirjas oleksid lubatud ka mitterahalised sissemaksed. Lihtsam ja mugavam on seda teha korraga, aga sissemakseid võite teha ka mitmes osas.

Raha asemel võite sissemakseks kasutada ka näiteks kinnisvara. Tüüppõhikirjas on vaikimisi märge, et mitterahaline sissemakse on keelatud. Seega tuleb teil mitterahalise sissemakse korral ettevõtte loomise hetkel põhikirja muuta nii, et mitterahaline sissemakse oleks lubatud. Samuti tuleb lisada leping, mis tõendab mitterahalise sissemakse üleandmist ja juhatuse kinnitust selle väärtuse hindamise kohta. https://www.seb.ee/foorum/ettevotlusega-alustamine/osauhingu-asutamine-kohese-mitterahalise-voi-hilisema-sissemaksega

Osakapitalina sissemakstud raha muutub seejärel täiesti tavaliseks ettevõtte rahaks ning seda võib ettevõtte ärilisteks vajadusteks kasutada, sh võtta välja vajadusel sularahana, anda laenu, osta põhivara jne.

Osaühingu võib asutada notariaalselt või elektrooniliselt kiirmenetluses ettevõtjaportaali vahendusel.  https://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/osauhing

Viimase sammuna ära unusta sissemakse deklareerimist TSD deklaratsioonil lisas 7. See on oluline selleks, et kui kunagi tulevikus tahad firmat likvideerida, saab sissemakstud osakapitali (deklareeritud) tulumaksuvabalt uuesti välja maksta.

Maksuamet

Kui osakapitali sissemakse ja sellega seonduv on tehtud, siis deklareeri see maksuameti TSD deklaratsioonis. Kui vajad abi, kirjuta meile ja aitame hea meelega!