raamatupidamine väikeettevõttele

Puhkusetasu – kiired küsimused ja vastused

Varsti jõuab kätte selle aasta puhkuste ajakava tähtaeg (31.märts). Selleks kuupäevaks peab tööandja avalikustama firmasiseselt töötajate puhkuste ajakava. Kui ajakava pole määratud 31.märtsiks, on töötajal õigus 14 päevase etteteatamisega vastavat puhkust kasutada.

Puhkusetasu – mis see on?

Ühe aasta jooksul on lubatud igal töötajal võtta 28 kalendripäeva puhkust. Tööandja peab nendest vähemalt 14 päeva lubama järjestikust.

Millal tuleb välja maksta puhkusetasu?

Puhkusetasu peab välja maksma enne puhkusele minekut. Kui töötajaga on omavahel kokku lepitud muudmoodi (nt. kantakse summa üle koos palgaga) siis võib ka nii.

Puhkusetasu arvutamine 2019

Puhkusetasu arvutamine erineb vastavalt töötasu maksmisele. Juhul, kui töötaja saab muutumatu suurusega töötasu, ei arvutata keskmist kalendripäevatasu. Sellisel puhul saab töötaja puhkusetasuks samamoodi muutumatu suurusega töötasu.
Kui aga töötaja saab igakuiselt erineva suurusega töötasu, siis võetakse arvesse töötaja eelmise kuue kuu teenitud töötasu, mis jagatakse nende kalendripäevade arvuga.

*Kalendripäevi arvestades jäetakse välja päevad, mil töötaja ei olnud tööl (mõjuval põhjusel). Näited: haiguspäevad, puhkusepäevad, rahvuspühad, riigipühad, ajateenistus, ettevõtte esindamine väljaspool firmat.*

Ütleme näiteks, et kuue kuu teenitud töötasu oli 3960 ning kalendripäevade arv nendes kuudes kokku 184.
3960 / 184 = 21.52€ (keskmine kalendripäevatasu). See summa tuleb korrutada soovitud puhkusepäevade arvuga.

Puhkusekompensatsiooni arvutamine

Põhipuhkusepäevade kasutamata jätmisel saab töötaja küsida nende hüvitamist vaid juhul, kui ta tööleping lõppeb. Puhkusekompensatsiooni tasutakse koos lõpparvega ning selle arvutamine toimub järgmiselt:
1) Mitu päeva puhkust on välja teenitud: töösuhtes oldud kalendripäevad jagatakse 365-ga ja korrutatakse 28-ga.
2) Ühe kalendripäeva tasu: eelnevalt saadud bruto tasu jagatakse töötatud perioodi kalendripäevadega (sellest on eelnevalt vaja maha lahutada perioodi jäänud riigipühad ja haiguspäevad).
3) Bruto puhkusekompensatsioon: korruta esimese arvutuse tulemus teisega.

Mõnikord võib tulla ette ka selline juhtum – töölepingu lõppemisel tuleb välja, et töötaja on puhanud rohkem päevi kui ta on välja teeninud. Sel juhul on tööandjal õigus rohkem kasutatud puhkuse eest tasutud puhkusetasu maha arvestada töötaja töötasust.

Kui puhkus on 28 päeva, siis iga töötatud päev annab töötajale 28/365 puhkusepäeva.

Mis saab siis, kui töötajal (kes on aktiivselt töölepinguga tööl) jääb osa põhipuhkuse päevi kasutamata? Sellisel puhul ei saa töötaja küsida puhkusekompensatsiooni, vaid need päevad viiakse üle järgmisesse kalendriaastasse ja kasutatakse koos järgmise aasta puhkusepäevadega. Kuid pidage meeles, et puhkusepäevad aeguvad – needsamad kasutamata päevad juba kolmandal kalendriaastal enam ei kehti.

Seega kasutage puhkusepäevi puhkamiseks! Võtke meiega ühendust, kui tekkis veel küsimusi ja soovite abikätt.

Puhkusetasu arvutamisel võib abiks olla https://www.kalkulaator.ee/et/puhkusekalkulaator