raamatupidamine väikeettevõttele

Miks on raamatupidamine tähtis?

Raamatupidamine on tähtis ja seda kutsutakse tihtipeale ka “ärikeeleks”. Miks? Sest see kommunikeerib palju tähtsat informatsiooni, mida omanikud, juhatajad ja investorid vajavad ettevõtte finantstulemuste hindamiseks. Need inimesed on kõik selle firma aktsionärid – nad on huvitatud firma tegevustest, sest nad on suuresti mõjutatud nendest. Vastus küsimusele “Miks on raamatupidamine tähtis?” on järgmine: raamatupidamise eesmärk on aidata aktsionäridel teha paremaid äriotsuseid, andes neile olulist finantsteavet.

Selge on see, et firma juhtimisel ja investeerimisel tehtavaid otsuseid ei tehta ilma täpse ja aktuaalse finantsilise informatsioonita ning raamatupidaja on see, kes antud informatsiooni ette valmistab. Tegelikult on kõikide numbrite kogumine see kõige lihtsam osa – selleks peate installeerima ja käivitama vastava raamatupidamistarkvara. Kuid raske osa on kogu selle teabe analüüsimine, tõlgendamine ja edastamine. Loomulikult peavad raamatupidajad kõike ka selgelt ette kandma ja tõhusalt suhtlema kõigi äriga seotud inimestega.

On olemas kaks põhilist raamatupidamisega seotud kategooriat: finantsiline ja administratiivne raamatupidamine. Finantsiline raamatupidamine avaldab informatsiooni vajalikule publikule: aktsionärid, laenuandjad, kliendid, tarnijad ja regulatiivsed komisjonid ( Maksu -ja Tolliamet, Äriregister). Administratiivne raamatupidamine tegeleb informatsiooniga, mis ei ole tehtud avalikuks.

Teabe edastamine väljaspoole

Väikeettevõtete omanikud kasutavad finantsilist informatsiooni teabe edastamiseks välistele osapooltele. Inimesed ja organisatsioonid, kes kasutavad ettevõtte finantsteavet, kuid ei kuulu ettevõtte hulka, on finantsaruannete välised kasutajad. Omanikud edastavad ettevõtte finantsseisundi välistele kasutajatele finantsaruannete kaudu. Välised kasutajad kontrollivad finantsaruandeid ja võrdlevad tulemusi oma ootustega, moodustades vastava hinnangu. Ja nagu enne mainitud, siia hulka kuuluvad näiteks pangad, kellelt soovite laenu saada ning investorid, kelle tähelepanu soovite võita.

Teabe edastamine ettevõttesiseselt

Administratiivse informatsiooni hulka kuuluvad järgmised andmed: palgakulud, tootmiskulud, kasumi eesmärgid, materjali kontrollteave. Kogu see informatsioon on vajalik osakondade juhatustele, järelvaatajatele ja muudele ettevõttesisestele juhtidele igapäevaste tegevuste läbiviimiseks.

Raamatupidamine on tähtis

Raamatupidamine on ärimaailma teadvus. Kui käsitleda seda hoolikalt ja austusega, toimib see ka ootuspäraselt. Kui aga seda kuritarvitada, ei toimi see korrektselt.
Raamatupidamine on tähtis kõikidele firmadele, sõltumata nende suurusest. Tihtipeale on just väiksed firmad need, kes ei pea raamatupidamist vajalikuks ja ei pööra sellele piisavalt tähelepanu. Kui mõistad raamatupidamise vajalikkuse Sinu väikse ettevõtte edukuse saavutamiseks, saad keskenduda just neile omadustele, mis viivad Su ettevõtte aina edasi. Vaata ka täpsemalt meie blogipostitust teemal Raamatupidamine iga kuu – seal on kirjas, millised ülesanded ootavad ettevõtjat ees iga kuu.