raamatupidamine väikeettevõttele

Sponsorluse maksustamine

Kas oled kunagi mõelnud, et sooviksid kedagi sponsoreerida oma ettevõtte kaudu? Sooviksid näiteks aidata mõnel kohalikul sportlasel järgmisele tasemele jõuda, või seostada oma firmat mõne kindla spordialaga? Siis oled ehk jõudnud ka küsimuseni, kuidas sponsorlust maksustatakse. Räägime sellest täpsemalt.

Sponsor

Termin ‘sponsor’ tähendab majanduslikku toetajat, kindlaks otstarbeks raha andjat. Sponsorlus ei pea olema otseselt raha andmine, vaid võib ka olla teatud teenuste või kauba andmine soodushinnaga. Ettevõte, mis on sponsoriks, näeb tegevust kui ärilist suhet mille eesmärgiks on kasu saada.

Enamjaolt on sponsoreerimine tehing, mille vastutasuks on reklaam ja muud vastuteened. See on ettevõtte jaoks kui osa turundusest, mille lõppeesmärgiks loodetakse majanduslikku tulu.

Sponsorlus / toetamine / heategevus

Need kolm mõistet aetakse tihtipeale omavahel sassi. Heategevus on ‘andmine’ – üks osapool annab teisele, midagi vastu saamata ning anonüümselt. Kui aga osapool annab teisele ja saab selle eest kajastust, on see pigem toetamine. Sponsorlus on aga kahe osapoole koostöö, mis tihti hõlmab ka lepingut ja eesmärgid / ootused seatakse mõlemale poolele.

Sponsorluse maksustamine – kuidas see toimub?

  1. Hinnatakse annetust või kingitust, mis maksustatakse vastavalt TuMS §-le 49;
  2. Hinnatakse vastuteenet, mis ei kuulu maksustamisele – näiteks reklaam
  3. Hinnatakse ka ettevõtlusega mitteseotud kulu, mis maksustatakse vastavalt TuMS §-le 51

§ 51. Tulumaks ettevõtlusega mitteseotud kuludelt on näiteks:

  • mittetulundusühingutele tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud, kui nendes ühingutes osalemine ei ole otseselt seotud maksumaksja ettevõtlusega;
  • väljamaksed, mille kohta maksumaksjal puudub raamatupidamist reguleerivates õigusaktides ettenähtud nõuetele vastav algdokument;
  • kulud või väljamaksed maksumaksja ettevõtlusega mitteseotud teenuste ostmiseks;
  • kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks

Dokumenteerimine

Sponsorluse puhul on oluline, et tehing on tõendatud vastavate dokumentidega, mis kirjeldavad, mida ja millal sponsoreerimise eest saadi. Kui aga sponsorluse eest on saanud vaid üks töötaja teatud kaupa või teenust, läheb see erisoodustuse alla. Erisoodustused maksustatakse vastavalt TuMS §-le 48.

Küsimuste korral pöörduge julgelt meie poole!