raamatupidamine väikeettevõttele

Töötajatega seonduv raamatupidamine iga kuu

Töötasud

Igakuiselt on vaja arvutada ka töötasud ja nendest tulenevad maksud. Töötasu on tehtava töö eest makstud tasu. Töötasu arvutamine töötajale oleneb kokkuleppest – mõni firma maksab kindla summa iga kuu, mõni maksab lisatasu tulenevalt tulemusest, mõnes kohas on töötasu protsentuaalne summa müügist jne. Töötasu makstakse vähemalt kord kuus – raha kantakse üle töötaja pangakontole, kui ei ole eraldi kokkulepet sularahas tasumiseks. Siinkohal tuleb arvestada ka töötaja soovitud summas maksuvaba tuluPalgakalkulaator arvutab välja kõik vajalikud summad, et teaksite, kui palju peaks töötasu maksma. Iga kuu makstakse töötajate pealt ka palgamakse (sotsiaalmaks + töötuskindlustusmaks + kogumispension + tulumaks). Palgamaksude maksmise tähtaeg on iga kuu 10. kuupäev ( TSD ) ning makstakse üleeelneva kuu töötasu pealt. Näiteks ettevõtja maksab 10-daks oktoobriks töötajate palgamaksud, mis kujunesid augustikuu töötasudest.

Raamatupidaja nõuanne: Mõnikord juhtub nii, et pole võimalik endale töötasu maksta. Kas teadsite, et juhul kui Te endale töötasu ei maksa, kaob Teil ka võimalus ravikindlustusele. Kui Te seda ei soovi, siis peaksite iga kuu maksma vähemalt enda ravikindlustuse maksud. Sotsiaalmaksu miinimum määr on 165 € ning selle peab tasuma kuu 10-daks kuupäevaks Maksu ja Tolliametile.

Suuline tööleping

Kui aga pole tehtud kirjalikku kokkulepet töötasu suhtes, on töötajal õigus sarnast tööd tegevate kaastöötajate keskmisele töötasule (või sama tegevusala keskmisele töötasule). Seetõttu on töötasu kokkuleppimine oluline ettevõtjale, sest võib juhtuda, et valdkonna keskmine osutub kõrgemaks kui kokkulepe, mis jäi kirjalikult vormistamata.

Mis käib täiendava töötasu alla?

 • ületunnitöö
 • riigipühal töötamise tasu
 • öisel ajal töötamise tasu
 • majandustulemustelt makstav tasu

Mis ei käi töötasu alla?

 • hüvitatavad kulud (nt. isikliku sõiduauto kasutamine)
 • päevarahad
 • puhkusetasu
 • õppepuhkusetasu
 • valveaja tasu
 • toetused
 • ravikindlustushüvitis
 • koondamishüvitis
 • töölepingu erakorraline lõpetamine (rikkumiste korral)

Puhkused

Natuke keerulisemaks läheb, kui on tarvis maksta lisaks töötasule ka puhkusetasu ja haiguspäevade tasu. Igal töötajal on aasta jooksul õigus puhata 28 kalendripäeva, millest tööandja on kohustatud võimaldama vähemalt 14 päeva järjest. Töötaja puhkuseraha peab üle kandma enne puhkusele minekut. Puhkusetasu arvutatakse võttes selle töötaja eelmise kuue kuu teenitud töötasu ja jagatakse nende kuue kuu kalendripäevade arvuga.

Näide: Karl andis just sisse avalduse, et soovib minna puhkusele 10.09.2018 – 23.09.2018. Mis ettevõtja peaks tegema?

1. Arvutama puhkusetasu

Bruto töötasu670670590670690670=3960
Kalendripäevad31 (märts)30 (aprill)31 (mai)30 (juuni)31 (juuli)31 (august)=184

3960 / 184 = 21.52 (keskmine kalendripäevatasu)

Keskmine kalendripäevatasu x puhkuse kestuse kalendripäevade arv = puhkusetasu

21.52 x 14 = 301.28 eur (bruto)

2. Maksma puhkusetasu 6.september.

Miks? Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust (oletame, et Karl töötab E-R).

Raamatupidaja nõuanne: Puhkusepäevad on kui tasustatud vabad päevad. Kui ettevõtja näiteks ise neid ei kasuta, ei ole võimalik nende eest ka ’raha välja võtta’. Soovitame soojalt kasutada oma puhkusepäevi, sest iga inimene vajab puhkust.
NB! Kui puhkuse ajal on riiklik püha, lükkub puhkus sellevõrra edasi.

Haiguspäevad

Kui töötaja jääb haigeks, läheb ta arsti juurde ja saab töövõimetuslehe ehk haiguslehe. Selle alusel hakkab töötaja hüvitist saama.

1-3 päev: tasustamata päevad
4-8 päev: tööandja maksab hüvitist keskmise töötasu alusel. Seda arvutatakse töötaja viimase kuue kuu keskmise töötasu põhjal. Hüvitis on 70% sellest summast. Vaadates eelnevas lõigus olevat näidet Karli kohta, kujuneks Karli haigushüvitiseks 21.52 x 70% = 15.1 eur bruto. Kui Karl tuleb tagasi juba 6.dal päeval, peate tasuma vaid kaks päeva (15.1 x 2 = 30.2 eur bruto).
9-… päev: haigekassa maksab töötaja päevatulu alusel. Haigushüvitis on sel juhul 70% päevatulust. Kuidas päevatulu arvutada ja natuke täpsemalt sellel teemal Eesti Haigekassa hüvitiste artiklis.

Kui töötaja on haigestunud, muutub ka töötasu selle kuu eest. Tööandjal peaks kindlasti olema ülevaade, mitu päeva töötaja on puudunud ja kui palju peaks selle kuu eest vähem töötasu maksma.

Töötasud, puhkusetasu ja haigushüvitis tuleb deklareerida Eesti Maksu- ja Tolliameti kodulehel. Sel viisil saab ka teada maksusumma, mida tööandja peab tasuma kuu 10-daks kuupäevaks. Seda protsessi peab tegema iga kuu, et saada teada just selle kuu maksud.

Raamatupidaja õpetab: Haiguslehe peab tööandja kinnitama portaalis eesti.ee. Samm-sammu kaupa tee nii: Logi sisse – Vali E-teenused – Vali Roll: Esindaja (firma nimi) ja Kinnita – Vali Ettevõtjale: Töövõimetuslehe andmete vaatamine ja täiendamine – Keri lehe alla ning ootel olevad töövõimetuslehed on seal nähtavad.

Trikato on alustava ettevõtte abimees

Alustaval ettevõttel on vaja langetada olulisi otsuseid enne töötajate võtmist. Kas võtta töötajad töölepinguga või töövõtulepinguga? Kas oleks targem hoopis palgatöötaja asemele otsida mõni firma, mis osutaks seda teenust? Oleme siin, et aidata. Igakuine konsultatsioon meie klientidele on tasuta. Võta meiega ühendust, sest liitumine on ka tasuta!