raamatupidamine väikeettevõttele

SAA TEADA, KUI PALJU UUEST AASTAST PALGAS VÕIDAD VÕI KAOTAD

Uus tulumaksuseadus muudab uuest aastast maksuvaba tulu arvestamise korda, kus mõned inimesed hakkavad tänasest palgast rohkem raha kätte saama, teised aga vähem.

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.
Nii võib näiteks täna 1200 eurot kuus brutopalgana teeniv inimene uuest aastast 65 eurot igakuiselt enam kätte saada, 1650 eurot brotupalgana teeniv inimene 15 eurot igakuiselt enam saada, kuid 1800-eurose brutopalga juures tuleb juba loobuda 3 eurost kuus ning 2150-eurose kuupalga juures kaotab inimene igakuiselt 36 eurot.

Seda, kui palju muutub sinu sissetulek 2018. aastal käesoleva aastaga võrreldes, näeb lähemalt sellel kalkulaatoril, mille on koostanud võõrkeele õppimise keskkonna Lingvist veebirakenduste insener Raul Tammesalu.

INFOKAST: Mida tuleb maksuvaba tulu arvestamisel 2018. aastast arvesse võtta?

  • aastatuluga kuni 14 400 eurot (1200 eurot kuus) on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas
  • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni (1200 eurot kuni 2100 eurot kuus) väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400)
  • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0

Tulu summa on töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.

Tulu summana arvestatakse brutotöötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensionimakse. Samuti arvestatakse tulu summana muud brutotasud, mis maksustatakse tulumaksu kinnipidamise teel.

Allikas: maksu- ja tolliamet