UUEST AASTAST JÄÄB ROHKEM RAHA KÄTTE

2014. aasta lõpus vastu võetud uus riigieelarve tõi mitmeid muudatusi, mis pere rahakotti mõjutavad.

Olulisimad muudatused puudutavad tulu- ja töötuskindlustuse maksumäärade alanemist ning peretoetuste tõusu, mis jätavad peredele kätte senisest enam raha.

Jaanuarist 2015 tõuseb töötasu alammäär 355 eurolt 390 eurole. Eestis on miinimumtasuga töötajaid ligi 15 000, kuid alampalga tõus mõjutab suuremat inimeste hulka, sest tõstab mitmeid hüvitisi ja tasusuid. Miinimumpalgaga on seotud näiteks vanemahüvitise alammäär, mitmed haigekassa poolt makstavad haigestumise ja lapse hooldamisega seotud hüvitised ning samuti osade omavalitsuste lasteaiatasud.

Enamikku töötajatest puudutab kindlasti 2015. aasta algusest kehtima hakanud alanenud maksumäärad – tulumaksumäär langeb 21%-lt 20%-le, töötuskindlustusmakse määr langeb 3%-lt 2,4%-le ning maksuvaba tulu ülempiir tõuseb 144 eurolt 154 eurole kuus. Loe edasi…