raamatupidamine väikeettevõttele

Ametinimetuse märkimine töötamise registris

Ametinimetuse valmiseks on mitu võimalust.

1. Otsing

Ametinimetuse leidmiseks sisestage otsingu lahtrisse töötaja ametinimetuses sisalduv sõna või sõnaosa (vähemalt 3 tähemärki) või ametinimetuse kood või koodi osa (vähemalt 3 numbrit).

2. Kiirvalik enimkasutatud ametinimetuste loetelust

Kiirvalikus kuvatakse kolm asutuse või ettevõtte enimkasutatud ametinimetust. Kui nende hulgas on sobiv, siis saab selle valida kohe ametinimetusele klõpsates. Enimkasutatud ametite loetelu tekib siis, kui mõnele töötamise kandele on ametinimetus juba lisatud. Kui ühelgi kandel veel ametinimetust ei ole, siis enimkasutatud ametinimetuste loetelu ei kuvata.

3. Ametite klassifikaatori sirvimine

Klassifikaatoril on viis taset. Kõrgeima taseme 10 pearühma on kasutajale kohe kuvatud. Ametinimetuse otsimiseks tuleb liikuda kõige kõrgema taseme rühmast kõige madalama suunas, alamrühmad avanevad nimetuse ees oleval plussmärgil (+) klõpsates. 4. tasemel on infonupp (i) ametirühma detailse kirjeldusega.

Klassifikaatori tasemed

Näide
1. tase0 pearühm (kvalifikatsioon)4 Ametnikud
2. tase00 all-pearühm (valdkond)42 Klienditeenindajad
3. tase000 allrühm (valdkond)422 Kliendinõustajad
4. tase0000 ametirühm (valdkond)4225 Infopunktide töötajad
5. tase00000000 ametinimetus42250001 Informist

Kuidas toimida, kui..

Otsingu tulemusel leiti mitu vastet

Kui otsingu tulemusel leiti mitu vastet, siis tuleb teha valik.

 1. Valige õige ametinimetus – millisesse rühma amet töö sisu järgi kuulub.
 2. Enne valiku kinnitamist kontrollige:
  • kas on tehtud õige pearühma valik (1. tase), arvestades kvalifikatsiooni;
  • kas on valitud õiged valdkonnad (2. kuni 4. tase).

Otsing ei väljasta täpset vastet

Kui otsing ei väljasta täpset vastet, siis otsustage, kas saab valida lähedase ametinimetuse.

 1. Vaadata iga võimaliku ametinimetuse juures infonupu all:
  • 4. tasandil ametirühma tööülesannete kirjeldust;
  • 5. tasandil, kas ametinimetusele on lisatud sünonüüme või lähedasi ametinimetusi, mis kuvatakse „Siia kuulub ka“ juures.
 2. Valige kuvatavate ametinimetuste hulgast võimalikult lähedane ametinimetus.
 3. Lisage tööülesannete kirjelduse väljale:
  • töötaja täpne ametinimetus;
  • võimalusel tööülesannete kirjeldus töölepingust, ametijuhendist või muust dokumendist.
 4. Enne valiku kinnitamist kontrollige:
  • kas on tehtud õige pearühma valik (1. tase), arvestades kvalifikatsiooni;
  • kas on valitud õiged valdkonnad (2. kuni 4. tase).

Klassifikaatoris ei ole töö sisule vastavat ametinimetust ja on tarvis ise sisestada uus ametinimetus

Kui otsinguga ega sirvides ei leita töötaja töö sisule vastavat ametinimetust, siis toimige järgmiselt.

 1. Otsige lisatavale ametile klassifikaatorist vastav ametirühm (1. kuni 4. tase).
 2. 4. taseme ametirühma all klõpsake 5. taseme ametinimetuste järel oleval lingil „Lisan ametinimetuse“.
 3. Avanenud aknas lisage uue ametikoha nimetus väljale „Ametinimetus“ ning väljale „Tööülesannete kirjeldus“ info töölepingust, ametijuhendist või muust dokumendist.
 4. Enne ametinimetuse lisamist kontrollige:
  • kas on tehtud õige pearühma valik (1. tase), arvestadeskvalifikatsiooni;
  • kas on valitud õiged valdkonnad (2. kuni 4. tase).
 5. Ametinimetuse lisamiseks klõpsake nupul „Lisan“.

Otsinguga või sirvides leiti ametinimetus, mille asukoht rühmades ei vasta töö sisule

Kui otsinguga või sirvides leiti ametinimetus, mille sõnastus küll vastab, kuid asukoht rühmades ei vasta konkreetse ametikoha töö sisule, siis seda valida ei tohi.

Sel juhul

 1. valige sobivas rühmas asuv olemasolev ametinimetus või
 2. lisage uus ametinimetus õige rühma alla.

TÖR ametinimetuse märkimise juhend allalaadimiseks