E-kaubanduse ja teenuste käibemaksuga maksustamise erikorrad OSS ja IOSS

KELLELE ON SEE VAJALIK?

Firma kes on käibemaksukohuslane ja  omab e-poodi ,et hõlbustada sellega kaupade piiriülest müüki lõpptarbijatele, kaasatakse teatud müügitehingutelt tasutava käibemaksu kogumisse ning loetakse, et e-poodi omav firma on need kaubad ise ostnud ja lõpptarbijale edasi müünud (inglise keeles on selline e-pood deemed supplier ehk eeldatav tarnija). 

Erikorrad võimaldavad deklareerida kõigisse liikmesriikidesse teostatavate piiriüleste jae kliendi müükide käibemaksu ühel deklaratsioonil ja tasuda kogu see käibemaks oma asukohariigis ilma vajaduseta registreerida käibemaksukohustuslasena lõpptarbijate asukohariikides.

Kaugmüük jaotub kaheks tehinguks: kauba müük tegelikult müüjalt e-poodi omavale isikule (ettevõtjalt ettevõtjale ehk B2B) ja sama kauba edasimüük e-poodi omava isiku poolt lõpptarbijale (B2C).

Nii OSS erikorra kui IOSS erikorra kasutamine on vabatahtlik, mitte kohustuslik, selleks, et erikorda kasutada tuleb maksuametis teha avaldus.

Eesti juriidiline isik (käibemaksukohustuslane) saab avalduse esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA, valides seal „Registrid ja päringud”.

 Kui kauba müüja erikorda kasutada ei soovi, tuleb tal end käibemaksukohustuslasena registreerida nendes liikmesriikides, kus asuvad lõpptarbijad (kui ta ei kasuta OSS erikorda), ning teha imporditud kaupadele tavapärane tollivormistus (kui ta ei kasuta IOSS erikorda).

OSS erikord

OSS erikorda rakendada Eestis asuva kauba müümisel e-poe kaudu lõpptarbijale ELi välise riigi ettevõtja, kelle ettevõtte asukoht on väljaspool ELi ja üheski ELi liikmesriigis püsivat tegevuskohta ei ole. Ettevõtja, kes on valinud OSS erikorra rakendamise, deklareerib teises liikmesriigis tekkiva käibe (e-poodi omav isik teatud juhul ka Eestis tekkiva käibe) ja tasub käibemaksu Eesti maksuhaldurile.

IOSS erikord

IOSS erikorda saavad kasutada maksukohustuslased, kes tegelevad ühendusevälistest riikidest imporditud  kaupade kaugmüügiga ELis asuvatele lõpptarbijatele.

Erikorda rakendatakse alates päevast, kui isikule on antud IOSS erikorra registreerimise number.

Registreerimisriik edastab IOSS erikorra registreerimisnumbri kõigi ELi riikide maksuhalduritele ja see number kehtib kogu ELis.

Avalduse esitamisel peab maksumaksja arvestama, et IOSS erikorda saab kasutada ainult selliste Euroopa Liidu välistest riikidest imporditud kaupade kaug müügil, mille väärtus ei ületa 150 eurot ja mis ei ole aktsiisikaubad. 

Loe täpsemalt kuidas käib IOSS ja OSS deklaratsioon siit.

Küsimuste korral võta meiega ühendust!

Info lehelt: https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/kaibemaks/e-kaubanduse-ja-teenuste-erikorrad