Kuidas maksuvabalt ettevõttest raha välja võtta?

Ettevõttest raha välja võtmine maksuvabalt on võimalik mitmel viisil. Väga paljud ettevõtjad aga ei kasuta riigi poolt antud mitmeid maksusoodustusi ära, sest nad lihtsalt ei ole nendest teadlikud. Tegelikult on päris mitmed kulud, mis on ettevõtete jaoks maksuvabad ja ettevõtja võib julgelt ettevõtte alt need kompenseerida ka endale kui juhatuse liikmele ja/või töötajale kui eraisikule. Siin on selleks kõik võimalikud viisid.

Isikliku auto hüvitis

Ettevõte võib tööks vajalike sõitude ja isikliku auto kasutamise eest hüvitada maksuvabalt kuni 335€ kuus kuid seda vaid sõidupäeviku alusel. Kui makstakse välja rohkem siis maksustatakse seda nagu töötasu. Kui ettevõte on kalendriaasta jooksul teinud füüsilisele isikule auto kasutamise eest hüvitise väljamakseid, on kohustatud järgneva aasta 1. veebruariks esitama deklaratsiooni INF 14.

Kodukontori kulud

Kui teed oma kodus reaalselt firma tööd ning selleks on eraldi ruum kontoriks võib kõik kontorisse tehtud kulutused 100% ettevõtte kuluks kanda. Kui eraldi ruum selleks puudub tuleb kulud jagada proportsionaalselt ülejäänud kodu kuludega. Kui proportsiooni määrata ei oska siis on tavapärane ka kuni 50/50. Hüvitada võib nii kommunaalkulud kui ka osa korteri üürist kui seda tasutakse ning kõik kontorisse vajalikud tarbed. Kodukontori kulu hüvitatakse juhatuse otsusega kulu dokumendi alusel.

Koolitused

Tööülesannetega seotud koolitused (aga ka raamatud, veebinarid, konsultatsioonid, konverentsid) on maksuvabad tingimusel, et koolituseks on ettevõttes otsene vajadus ja/või vajalik töötajale töökohal hakkama saamiseks. Koolitused ja teised eelnimetatud harivad viisid saab maksuvabalt ettevõtte kuludesse panna nii töölepinguga töötajale, ametnikule, juhatuse liikmele kui ka mitteresidendi püsiva tegevuskoha tegevjuhile.

Lähetuse päevarahad ja muud töölähetusega seotud kulud

Tööandja võib lähetada töötaja (sh. juhatuse liikme) tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta. Töölähetus ei või kesta rohkem kui 30 päeva, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud pikemat tähtaega. Lähetuse eest maksab ettevõte töötajale välja päevarahad millest lähetuse esimeste 15 päeva eest võib maksta 50 eurot päevas, peale seda 32 eurot päevas. Päevarahad on maksuvabad. Töölähetusega muud seotud kulud nagu majutus, lennupiletid ja messide / konverentsidega seotud kulud tasub samuti ettevõte. Kõik töölähetusega seotud kulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel. Lähetuse päevarahade välja maksmiseks ning kulude hüvitamiseks koostatakse lähetuskorraldus ja lähetuskulude aruanne.

Terviseedendamise kulu

Tervise edendamiseks tehtavad kulutused ehk tervise- ja spordikulud on maksuvabad ning hüvitatakse kuni 100€ töötaja kohta kvartalis. Töötaja alla läheb nii töölepinguga töötaja ja juhatuse liige kui ka ametnik, VÕS lepinguga töötaja ja FIE kes müüb pikema aja jooksul tööandjale kaupu. 100€ arvestatakse koos käibemaksuga ning selle väljamaksmise aluseks on kuludokument. Terviseedendamise kuludest saab hüvitada nii rahvaspordiürituse osavõtutasusid, sportimis- ja liikumispaiga regulaarse kasutamisega seotud otseseid kulutusi, ravikindlustuslepingu kindlustusmakset ja ka taastusraviarsti, füsioterapeudi, kliinilise logopeedi või psühholoogi teenustele kuid neid peab osutama vastava kutse saanud spetsialist. Makstud toetus tuleb deklareerida aga järgmise aasta INF 14 3. osa deklaratsioonis.

Vastuvõtukulud

Vastuvõtukulu on ettevõtte poolt tehtud kulutused seoses külaliste või koostööpartnerite toitlustamise, majutamise, transpordi või meelelahutusega. Maksuvaba on sellest aga kuni 2% ulatuses sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksetest +32 eurot kalendrikuus.

Näiteks: Kui ettevõtte igakuine väljamakstav palgafond on 3000€ siis ühe kuu maksuvaba vastuvõtukulu summa on: 3000 x 0,02 + 32 = 92 eurot. Kui igakuiselt ei ole neid kulutusi ettevõttes tehtud siis võib teha kord aastas ka ühe suurema vastuvõtu ning aasta jooksul kasutamata jäänud maksusoodustus summeeritakse. Vastuvõtukulud deklareeritakse TSD lisas 5 vastuvõtukulude tegemise kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

(Reklaam)kingitused

Maksuvaba piirsumma reklaami eesmärgil tehtud kingitustele on ilma käibemaksuta 10 eurot. Kui kingituse hind on 11€ +km ehk 13,20€ siis kogu summalt tuleb tasuda erisoodustusmaks 20/80 ehk 3,30 eurot. Reklaamkingituste kulu deklareeritakse TSD lisas 5 kingituste tegemise kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused on maksuvabad, kui need on tehtud Maksu- ja Tolliameti nimekirjas oleva tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikule. Sellisel juhul esitab deklaratsiooni kingituse või annetuse saanu ise.

Ettevõttest raha välja võtmine on tehtav mitmel viisi. Kui tekkis küsimusi, anna meile teada!