Armsad kliendid! Alates 23.juuli kuni 5.august oleme kollektiivpuhkusel. Sel perioodil ei ole me kättesaadavad ega tee raamatupidamistöid.

Majandusaasta aruanne 2022

Üks ettevõttega kaasnevaid kohustusi on pärast iga majandusaasta lõppu ettevõtte tulemuste kohta majandusaasta aruanne esitada. Majandusaasta aruanne tuleb esitada hiljemalt 6 kuud pärast majandusaasta lõppu ehk enamusel on tähtajaks 30.06 (kui majandusaasta periood on 01.01-31.12). Tegemist on avaliku dokumendiga, mida saavad vaadata tasuta kõik sealhulgas konkurendid, kliendid kui ka koostööpartnerid.

Raamatupidamise seaduse alusel liigitatakse ettevõtted suuruse järgi ja esitatakse sellele vastav majandusaasta aruande vorm: mikroettevõte, väikeettevõte, keskmise suurusega ettevõte ja suurettevõte.

MIKROETTEVÕTE
Osaühing, mille näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele:

 • varad kokku kuni 175 000 eurot,
 • kohustised on väiksemad kui omakapital,
 • üks osanik, kes on ka juhatuse liige,
 • müügitulu kuni 50 000 eurot.

VÄIKEETTEVÕTE
Äriühing, mis ei ole mikroettevõte ja all olevatest näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi:

 • varad kokku 4 000 000 eurot,
 • müügitulu 8 000 000 eurot,
 • keskmine töötajate arv 50 inimest.

KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTE
Äriühing, mille näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi:

 • varad kokku 20 000 000 eurot,
 • müügitulu 40 000 000 eurot,
 • keskmine töötajate arv 250 inimest.

SUURETTEVÕTE
Äriühing, mille näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi:

 • varad kokku 20 000 000 eurot,
 • müügitulu 40 000 000 eurot,
 • keskmine töötajate arv 250 inimest.

Majandusaasta aruande koostamine mikro- ja väikeettevõtjal

Mikroettevõte aastaaruandes on 2 põhiaruannet (bilanss, kasumiaruanne) ja kuni 3 lisa. Eesmärgiks on anda nõutud minimaalne info.

Väikeettevõte aastaaruandes on 2 põhiaruannet (bilanss, kasumiaruanne), kuni 9 lisa ja tegevusaruanne. Rohkem kui minimaalselt nõutud ei ole vajalik kajastada ning kui on olemasolevaid/potentsiaalsed laenuandjad-investoreid siis on soovituslik teha pigem põhjalikum tegevusaruanne. Pikemalt miks tegevusaruanne on tähtis ning selle nõuetest saad lugeda siit: https://www.trikato.ee/tegevusaruanne-miks-see-tahtis-on/

Aastaaruanne – Raamatupidaja ja juhatuse koostöö

Raamatupidaja teostab raamatupidamise ja koostab aruande vastavalt raamatupidamise seadusele ja maksuseaduste nõuetele, samuti vastavalt raamatupidamise sisekorra-eeskirjadele (mikroettevõtetel ei pea olema, aga võib). Raamatupidaja ei allkirjasta aruannet ja vastutab ainult töölepingu/teenuslepingu ulatuses. Aruande allkirjastab juhatus ja vastutab seal kajastatud andmete eest. Seetõttu oleks kasulik kui raamatupidaja ja ettevõtja vaatavad aruande koos üle, et kõik oleks õige ja arusaadav.

Vigade parandamine

Teatud juhtudel võib tulla vajadus muuta eelmise aasta aruandes esitatud numbreid. Eeskätt tuleb seda ette kahel juhul:

 • Kui muudetakse arvestusmeetodit
 • Kui leitakse oluline viga eelmises aastas või varasemates perioodides. Väiksemad vead parandatakse jooksvas aastas

Vigade parandamine tehakse uue aruande võrdlusnumbrites, nii nagu ei oleks viga olnud või oleks kasutatud varem ka uut arvestusmeetodit. Vea parandamine tuuakse välja tabelina aruande lisas 1. Kui aruandes esinev viga on väga suur saab esitada ka kordusaruande.

Kui omakapital ei vasta nõuetele

Kui osakapital on äriregistris registreeritud osa siis omakapital on netovarad (varad miinus kohustused). Omakapitali sobivuse nõue on järgmine:

 • Kui osakapital on sisse maksmata on omakapital 0.
 • Kui osakapital on suuruses 2500€ – 5000€ ning on sisse makstud on omakapitali nõue 2500€
 • Kui osakapital on üle 5000€ on omakapital 50% osakapitalist.

Kui majandusaasta aruandes kajastub, et ettevõtte omakapital ei vasta nõuetele ja omakapital on negatiivne tuleb selle parandamiseks vastav plaan esitada koos aastaaruandega. Sellisel juhul tuleb esitada mikroettevõttel hoopis väikeettevõtte aruanne ning kirjeldada ettevõtte edasine plaan omakapitali suurendamiseks tegevusaruandes. Variante selle lahendamiseks on mitmeid:

 • Kui ettevõttel on laenud/arved maksmata suures ulatuses tuleks kaaluda kas ettevõte on üldse veel jätkusuutlik
 • Kui ettevõtja on kandnud ettevõttesse raha laenuna tuleks laen üle viia kohustuste alt omakapitali kas siis muuta laen kui mitterahaliseks sissemakseks osakapitali, loobuda laenust või moodustada laenu arvelt vabatahtlik reserv
 • Täiendav rahaline/mitterahaline sissemakse ettevõttesse

Aastaaruande lugemine

Majandusaasta aruanne on avalik dokument ja seda saab tasuta lugeda igaüks. Aruandeid lugedes pane tähele:

 • Mitu aastat on ettevõte reaalselt tegutsenud? Kolmandik ettevõtteid lõpetab tegevuse paari aastaga ja pooled lõpetavad viie aastaga. Mida kauem on ettevõte tegutsenud seda usaldusväärsem ja suurem tõenäosus jätkuvuseks.
 • Kas osakapital on sisse makstud? Selle leiab bilansist „sh osakapital nimiväärtuses“ alt ning miinusmärgiga osakapital tähendab, et see on maksmata.
 • Kas omakapital vastab nõuetele? Samuti nähtav bilansist omakapitali real.
 • Kas aruanne on arusaadav, korrektne ja professionaalselt koostatud? Kui aruanne jätab kehva või puuduliku mulje võib see viidata raamatupidamisest ja finantsidest mittehoolivale ettevõtjale.
 • Kas tegevusaruanne (kui see on esitatud) on arusaadav ja kajastab millega ettevõte tegutseb?
 • Kas käive kasvab? Kasumiaruandes kajastatakse müügitulud ehk käive võrreldes eelmis(t)e perioodi(de)ga.

Aastaaruande koostamine

Aastaaruande koostamine võib tunduda keeruka, mahuka ja pikaajalise protsessina ning väikeettevõtjal pole selleks tihtipeale piisavaid teadmisi ja kogemusi. Küll aga tuleks aastaaruandesse suhtuda tõsiselt!

Meie Trikatos hoolime ilusatest ja korrektsetest aastaaruannetest! Pakume mikroettevõtetele aastaaruande koostamist hinnaga 33€+km ning väikeettevõtetele al. 65€+km. Võta meiega ühendust ja aitame sind!